Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.19.2015
Nazwa pozycji: Przebudowa drogi gminnej, ul. Targowej w miejscowości Narol
Data publikacji: 2015-12-30
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol
Inwestycja pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej, ul. Targowej w miejscowości Narol” – na działkach o nr ewid. 405/2, 405/3, 2273/2, 2272, 2254, 2274, 2277, 2303/2, 2306, 2313/2 i 2314 w obrębie geodezyjnym Narol oraz działkach o nr ewid.: 460/3, 1218 i 2/1 w obrębie geodezyjnym Jędrzejówka, gmina Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny