Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji GPB.6733.14.2015
Nazwa pozycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Różaniecka
Data publikacji: 2015-12-30
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Różaniecka” – na działkach o nr ewid. 2968/1, 2983, 2984 i 2988/1 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka, gmina Narol.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny