Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.12.2015
Nazwa pozycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejówka
Data publikacji: 2015-12-30
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejówka” – na działkach o nr ewid. 2/1, 215/1, 188/13, 228, 233, 523, 327/2, 368/3 i 282 w obrębie geodezyjnym Jędrzejówka, gmina Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny