Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Gminy Narol
Data publikacji: 2015-11-30
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta i Gminy Narol informuje, że na sesji Rady Miejskiej w Narolu w dniu 19 listopada 2015 r. została podjęta uchwała Nr 91/XII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Narol na lata 2015 – 2020.

Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest określenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Narol oraz wskazanie projektów mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie lokalnych potencjałów.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny