Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.11.2015
Nazwa pozycji: „Modernizacja sieci SN w miejscowościach Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka, Płazów – etap II w zakresie budowy kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV oraz słupów SN w miejscowości Ruda Różaniecka, Płazów, Łówcza, Piła w
Data publikacji: 2015-11-13
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Inwestycja pod nazwą:
„Modernizacja sieci SN w miejscowościach Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka, Płazów – etap II w zakresie budowy kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV oraz słupów SN w miejscowości Ruda Różaniecka, Płazów, Łówcza, Piła w gminie Narol oraz w miejscowości Żuków i Kowalówka w gminie Cieszanów.”
Obejmująca działki:
• 1948, 1961, 1991, 2023, 2032, 2033, 2117, 2215, 2213, 2219, 2218, 454 643/2, 653, 652, 649, 648, 629, 628/1, 627, 626, 625, 537, 523, 522, 521/2, 521/1, 502, 121/2, 493, 471/8, 1177/3, 1569, 1571, 1567/2, 1567/8 , 1567/10, 1570, 1540/12, 1427/2, 1427/1, 1428, 1452, 1394/9, 1429, 1431, 1489/3, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462/1, 1462/2 i 1489/5 położone
w obrębie geodezyjnym Płazów gm. Narol,
• 1358, 1359, 1187, 1131, 1370, 1309, 16, 22/2, 1413, 24/4, 27/2, 28/2, 1217/2, 1429, 863, 861, 859/2, 857/2, 855/2, 852, 851, 848, 847, 844, 843/2, 840, 839, 837, 835, 833/2, 830/2, 827/2, 826/2, 823/2, 821/2, 820/2, 817/2, 816/2, 813/3, 812, 809, 808, 805/2, 1465, 799/2, 1467, 794/2, 793/2, 792/2, 790/2, 789/2, 788/2, 786/5, 787/4, 1298, 1217/5, 1217/7, 1222, 779/6, 779/4, 783/5, 783/4, 1326, 1217/6, 1510, 784/2, 728, 725/2, 724, 721, 720, 1216/1, 1216/3, 716/1, 716/2, 716/3, 1027/3, 715/2, 957, 956, 955, 954, 1495, 951 i 894/2 położone w obrębie geodezyjnym Łówcza gm. Narol,
• 3305, 3304, 2157, 2160, 3299, 2161, 1807, 2468, 2997/1, 2754, 1572, 2753/2, 2753/3, 2753/5, 2975, 1766, 1331, 1754, 1753, 1742, 1741/2, 1730, 1729, 2640, 2641, 2969, 2970, 1838/5, 2741/2, 1835, 1827, 1828/1, 1715, 1714, 1713/1, 1713/3, 3075/5, 2744, 1735, 3296, 3298, 3301, 3307, 3308/1, 2447/1, 2998/1, 2448, 1077 i 3264 położone w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka, gm. Narol,
• 330/1, 329, 325, 324, 129, 128 i 127 położone w obrębie geodezyjnym Żuków gm. Cieszanów,
• 1, 3, 4, 17/5, 95/1, 97, 98, 99, 138 i 668 położone w obrębie geodezyjnym Kowalówka gm. Cieszanów.

  Załączniki graficzne do decyzji ze wzgledu na ilość i rozmiar znajdują się do wglądu w urzedzie w godzinach pracy urzedu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny