Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6722.1.2015
Nazwa pozycji: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Narolu
Data publikacji: 2015-09-18
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Rada Miejska w Narolu podjęła uchwałę Nr 79/VIII/2011
w dniu 25 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar ok. 12 ha w Narolu, gmina Narol, którego granicami są: od strony północnej istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miasta Narola (osiedle Słoneczne), od strony wschodniej, południowej i zachodniej tereny gruntów rolnych.
Obszar objęty do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi kolejny, naturalny etap rozwoju terenów osiedlowych z przeznaczeniem do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miasta Narola.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny