Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.8.2015
Nazwa pozycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbedną infrastrukturą techniczną w miejscowości Płazów
Data publikacji: 2015-08-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Płazów” – na działkach o nr ewid. 1208, 1561, 448, 456, 627, 424/3, 424/5, 482, 487/8, 1605, 564/1, 1554, 126, 523, 1610, 1611, 1604/7, 1621, 500/1, 481/8, 1573, 485, 1540/8, 1937, 492, 629, 1585, 1607, 1568, 123, 137, 422, 427, 433, 442, 445/1, 446, 453, 463, 537, 538, 558, 643/2, 1394/1, 1394/2, 1394/4, 1394/5, 1394/9, 1545, 1552, 1588, 1593, 1598, 1604/8, 1604/9, 1615/2, 1623, 1995, 2117, 2033, 2032, 466, 471/3, 471/8, 502, 1179/1, 1540/12, 1557, 1560, 1567/8, 1567/10, 1567/11, 1572, 1578, 1579, 1581/3, 1581/4, 1597/4, 1631/5, 1631/8, 1915/1, 1915/2, 562/6, 562/7, 1567/2, 444, 452/3, 465/2, 560/3, 564/3, 476, 477, 1600, 1540/9, 1938, 551, 474, 136, 441, 480, 498/3, 1589, 1547/2, 1542, 1603, 440, 424/2, 125, 1602, 431, 1587, 124, 1604/3, 1624, 1625, 1592, 455, 1577/1, 1577/2, 490/2, 628/1, 490/3, 128/2, 470, 471/4, 1219/2, 1212, 1618, 1540/6, 1540/7, 1541, 1551, 425, 559/2, 484, 2031, 2029, 443, 405, 432, 429, 151/2, 481/7, 481/9, 487/6, 479, 487/2, 495/2, 497/1, 625, 1584, 445/2, 1207, 521/1, 521/2, 493, 461/2, 476, 477, 462, 426, 499/3, 423, 428, 626, 1640, 1576, 1634/1, 146, 1547/1, 454, 1569, 1570, 405, 1563/1, 438, 2030/1, 1635/2, 1556, 1210, 1628, 141, 1633, 1565, 1566/1, 1567/12, 1633, 1590/3, 560/2, 1606, 483, 437/1, 1546, 1558, 1564, 1566/2, 139, 1567/3, 1567/5, 1553, 1544/1, 2188, 2213, 2215, 2218, 2219, 1497, 1571, 461/1, 1629/2, 501/2550, 1613, 1632, 447, 569, 1218, 562/4, 1631/4, 1638, 135/1, 1583, 457, 458, 467, 1543, 439/2, 449, 465/1, 1563/1, 1601, 2026/1, 2027, 494/3, 2030/1, 1586, 494/3, 1594/1, 1594/2, 1177/3, 1597/2, 1596/1, 430, 553, 1575, 1596/1, 1590, 1548, 488/3, 522, 2026/2, 559/1, 1609, 1639 i 503/2 w obrębie geodezyjnym Płazów, gmina Narol.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny