Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.7.2015
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej eN. YAKYXS 4x120mm2 wraz z przyłączami kablowymi YAKY 4x35mm2 do budynków mieszkalnych oraz demontaż napowietrznej, istniejacej linii eN. i przyłaczy w Jędrzejówce
Data publikacji: 2015-07-10
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Inwestycja pod nazwą:
„Budowa linii kablowej eN. YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączami kablowymi YAKY 4x35mm2 do budynków mieszkalnych oraz demontaż napowietrznej, istniejącej linii eN. i przyłączy” - obejmująca działki o nr ewid.: 311/5, 327/2, 311/8, 310, 305, 336/4, 336/5, 330 i 329 w Jędrzejówce, gmina Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny