Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.1.2015
Nazwa pozycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn40 z przyłaczem gazowym PE-dn25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Narolu
Data publikacji: 2015-01-08
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o., Oddział w Tarnowie
ul. Bendrowskiego 16, 33-100 Tarnów

inwestycja pod nazwą:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn40 z przyłączem gazowym PE-dn25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Narolu” – obejmująca działki o nr ewid. 639/8, 639/9 i 526/25 w obrębie geodezyjnym Narol, gmina Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny