Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - garaż
Data publikacji: 2014-09-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL


działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Narolu, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 315, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol,
przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.


1. Lokal – jednostanowiskowy garaż dla samochodu osobowego
• o pow. 18,80 m²
2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 2,50 zł/m² - netto
3. Okres najmu – 31.12.2014


Wykaz nieruchomości przeznaczonej na jednostanowiskowy garaż dla samochodu osobowego do najmu podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 08.09.2014 r. do 29.09.2014 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 29.09.2014

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 08.09.2014 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny