Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol
Opis:
Data publikacji: 2020-12-31


Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Martinka-Huk
Osoba publikująca: Informatyk Wojciech Kozłowski
Data publikacji: 2020-12-31
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny