Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Tomaszów Południe ? GPZ Lubaczów
Opis:
Data publikacji: 2020-10-21


Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Martinka-Huk
Osoba publikująca: Informatyk Wojciech Kozłowski
Data publikacji: 2020-10-21
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny