Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Opis:
Data publikacji: 2020-10-15


Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Martinka-Huk
Osoba publikująca: Informatyk Wojciech Kozłowski
Data publikacji: 2020-10-15
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny