Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczeni, w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
Opis:
Data publikacji: 2020-07-14


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kot
Osoba publikująca: Informatyk Wojciech Kozłowski
Data publikacji: 2020-07-14
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny