Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Zarząd Zlewni w Stalowej Woli - obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.
Opis: Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), Zarząd Zlewni w Stalowej Woli informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. została wydana decyzja znak: RZ.ZUZ.4.421.357.2018.RF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wody ze studni S-1 w ilości Qr=2400 m3/rok, z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 645/16, obręb 0009 Łówcza, jednostka ewidencyjna 180905_5 Narol obszar wiejski, powiat lubaczowski.
Data publikacji: 2019-02-01


Osoba publikująca: informatyk Krzysztof Karaś
Data publikacji: 2019-02-01
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny