Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Wyłożenie uproszczonego planu urządzania lasu
Opis: W związku z opracowywaniem, na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej w Płazowie, uproszczonych planów urządzania lasów, dla lasów stanowiących własność zlecającego, położonych na terenie Gminy Narol, udostępniamy do publicznego wglądu projektu planu w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 7 (I piętro).
Data publikacji: 2019-01-29


Osoba publikująca: informatyk Krzysztof Karaś
Data publikacji: 2019-01-29
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny