Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2322

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Narol
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Narol, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Narol:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7.30-15.30) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 Dane teleadresowe instytucji kultury:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NAROLU
ul. Warszawska 27
37 - 610 Narol
tel. 16 732379716 7323797
e-mail: goknarol@gmail.com
www.gok.narol.pl

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. ADAMA POLANOWSKIEGO W NAROLU
ul. Józefowska 1
37 - 610 Narol
tel. 16 631700116 6317001
e-mail: biblioteka@narol.pl

 Osoba publikująca: informatyk Krzysztof Karaś
Data publikacji: 2012-07-03

  Ilość odwiedzin: 46882