Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 182230
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10676
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8308
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 4204
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 334
FINANSE Budżet 2018 r. 1295
FINANSE Budżet 9390
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1785
FINANSE Projekty budżetu 1853
FINANSE Projekty WPF 1768
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7476
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1518
FINANSE Sprawozdania finansowe 276
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 117810
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 23695
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10204
SOŁECTWA Sołectwa 8430
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 96056
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 148627
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4820
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 16833
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 10758
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 14831
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7328
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 558
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2591
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2546
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2774
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2547
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2582
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2940
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3356
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3573
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3426
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5373
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6016
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6593
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8076
GMINA NAROL Agroturystyka 7936
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13198
GMINA NAROL Edukacja 1791
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1988
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2264
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2537
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2872
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3032
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3396
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3010
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4125
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3688
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3600
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3811
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3217
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5136
PRAWO LOKALNE Statut 5230
PRAWO LOKALNE Podatki 5726
PRAWO LOKALNE Strategie 6300
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5827
PRAWO LOKALNE Inne 5408
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 701
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5144
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9327
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5359
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5488
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4579
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7047
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1951
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2674
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2545
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2675
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1817
WYBORY Wybory samorządowe 2018 485
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1922
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2517
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2084
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2588
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3253
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3210
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1728
PETYCJE Petycje 3228
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3006
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6029
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5584
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5719
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6383
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6003
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6237
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2642
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2823
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2629
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2541
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2516
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1262
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny