Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  3230 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9365 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7016 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3064 
FINANSE Budżet 8017 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 633 
FINANSE Projekty budżetu 682 
FINANSE Projekty WPF 627 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6087 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 375 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 103006 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 19493 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 8931 
SOŁECTWA Sołectwa 7137 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 75908 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 138935 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 1472 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12433 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7377 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12139 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6344 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 955 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1600 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1868 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1644 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1706 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2035 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2555 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2677 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2528 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4462 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5107 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5542 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7116 
GMINA NAROL Agroturystyka 6937 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12172 
GMINA NAROL Edukacja 755 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 820 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1295 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1620 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 1991 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2173 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2562 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2176 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3274 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2903 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2826 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 2966 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2376 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4211 
PRAWO LOKALNE Statut 4361 
PRAWO LOKALNE Podatki 4759 
PRAWO LOKALNE Strategie 5449 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4974 
PRAWO LOKALNE Inne 4555 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4244 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7194 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4455 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4638 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3722 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5696 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1018 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1710 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1632 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1800 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1033 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1145 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1580 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1314 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1811 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2425 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2434 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1024 
PETYCJE Petycje 1722 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1848 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5021 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4636 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4784 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5196 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5007 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5250 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1727 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1843 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1678 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1651 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1599 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi
  Ilość odwiedzin: 3230