Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  19976 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9929 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7584 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3549 
FINANSE Budżet 2018 r. 447 
FINANSE Budżet 8579 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1080 
FINANSE Projekty budżetu 1146 
FINANSE Projekty WPF 1069 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6674 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 827 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 110401 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 21478 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9427 
SOŁECTWA Sołectwa 7649 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 85624 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 143590 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 3095 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 14163 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8729 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13239 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6724 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1690 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1939 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2170 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1947 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1995 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2353 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2833 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2974 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2841 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4776 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5408 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5960 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7462 
GMINA NAROL Agroturystyka 7311 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12559 
GMINA NAROL Edukacja 1160 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1337 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1694 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1969 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2312 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2490 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2866 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2494 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3594 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3196 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3100 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3267 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2675 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4564 
PRAWO LOKALNE Statut 4685 
PRAWO LOKALNE Podatki 5148 
PRAWO LOKALNE Strategie 5758 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5286 
PRAWO LOKALNE Inne 4847 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 120 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4557 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8155 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4778 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4917 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4033 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6213 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1311 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2043 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1919 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2073 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1314 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1405 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1923 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1574 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2074 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2711 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2698 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1286 
PETYCJE Petycje 2364 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2275 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5420 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5007 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5126 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5684 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5383 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5616 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2069 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2228 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2037 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1975 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1947 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 495 
  Ilość odwiedzin: 19976