Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2158494
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13465
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11275
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6564
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2403
FINANSE Budżet 2018 r. 5301
FINANSE Budżet 13215
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 5181
FINANSE Projekty budżetu 5337
FINANSE Projekty WPF 5134
FINANSE Sprawozdania budżetowe 11215
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 4845
FINANSE Sprawozdania finansowe 3257
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 127663
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 34975
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 14040
SOŁECTWA Sołectwa 11992
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 114419
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 166444
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 8967
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 26338
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 17560
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 19887
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 10430
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 64
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 837
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 1859
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 2603
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 3205
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 4317
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 5832
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 5650
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 5834
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 5618
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 5550
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 6022
GMINA NAROL Agroturystyka 10557
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15658
GMINA NAROL Edukacja 4383
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 2144
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 3910
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4672
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4773
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 5139
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5325
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5598
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5912
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5468
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6627
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 6136
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6022
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 6351
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5740
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7842
PRAWO LOKALNE Statut 7807
PRAWO LOKALNE Podatki 8324
PRAWO LOKALNE Strategie 8922
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8371
PRAWO LOKALNE Inne 8031
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7663
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 13203
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7950
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 8182
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7043
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9729
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 5110
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 6019
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 5878
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 6022
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 10
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 855
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1470
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4243
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4692
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 4384
WYBORY Wybory samorządowe 2014 5145
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4416
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5023
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5712
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5543
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3704
PETYCJE Petycje 7110
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 6081
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8948
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 8508
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 8622
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 9801
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 9076
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 9223
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5211
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5481
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5249
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 5409
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 5308
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 4666
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny