Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  11599 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9501 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7168 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3194 
FINANSE Budżet 8192 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 762 
FINANSE Projekty budżetu 805 
FINANSE Projekty WPF 747 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6305 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 507 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 105981 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 20023 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9078 
SOŁECTWA Sołectwa 7301 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 79766 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 140605 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2086 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 13003 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7815 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12529 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6450 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1136 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1673 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1935 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1723 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1770 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2119 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2633 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2751 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2592 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4544 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5183 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5688 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7213 
GMINA NAROL Agroturystyka 7046 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12291 
GMINA NAROL Edukacja 882 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1012 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1438 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1727 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2084 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2275 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2643 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2282 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3373 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2989 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2896 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3052 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2449 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4330 
PRAWO LOKALNE Statut 4461 
PRAWO LOKALNE Podatki 4902 
PRAWO LOKALNE Strategie 5541 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5068 
PRAWO LOKALNE Inne 4634 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4346 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7466 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4540 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4717 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3815 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5861 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1094 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1816 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1708 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1885 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1120 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1219 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1683 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1391 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1884 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2510 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2511 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1097 
PETYCJE Petycje 1926 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1961 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5129 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4740 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4868 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5330 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5100 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5347 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1816 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1933 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1769 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1727 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1679 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 163 
  Ilość odwiedzin: 11599