Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości, położonych w Płazowie, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej
Data publikacji: 2014-03-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonych do sprzedaży.

1. Położenie, obręb, nr księgi wieczystej: Płazów – KW Nr PR1L/00031612/5.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
• działka nr 471/3 o pow. 0,0468 ha – cena: 4 039,00 zł;
• działka nr 471/4 o pow. 0,0916 ha – cena: 7 319,00 zł;
• działka nr 471/5 o pow. 0,0688 ha – cena: 5 639,00 zł;
• działka nr 471/6 o pow. 0,0244 ha – cena: 2 369,00 zł;
• działka nr 471/7 o pow. 0,0351 ha – cena: 3 179,00 zł;
• działka nr 487/6 o pow. 0,0401 ha – cena: 3 549,00 zł;
• działka nr 487/8 o pow. 0,0269 ha – cena: 2 579,00 zł;
• działka nr 487/9 o pow. 0,0404 ha – cena: 3 569,00 zł;
• działki nr 560/3 i nr 562/5 o łącznej pow. 0,0362 ha – cena: 3 119,00 zł;
• działka nr 1540/5 o pow. 0,0544 ha – cena: 4 589,00 zł;
• działka nr 1540/6 o pow. 0,0612 ha – cena: 5 089,00 zł;
• działki nr 1540/7 i nr 1540/10 o łącznej pow. 0,0487 ha – cena: 4 429,00 zł;
• działki nr 1540/8 i nr 1540/11 o łącznej pow. 0,0913 ha – cena: 7 529,00 zł;
• działka nr 1540/9 o pow. 0,2068 ha – cena: 15 359,00 zł;
• działka nr 1631/6 o pow. 0,0214 ha – cena: 2 179,00 zł;
• działka nr 1631/7 o pow. 0,0586 ha – cena: 4 899,00 zł.
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 22.04.2014 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.

Narol, dnia 10.03.2014 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny