Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROl" PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU
Data publikacji: 2013-03-25
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu zaprasza do udziału w projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Narol” w 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt w 2013 r. będzie obejmował 8 osób–uczestników projektu (6 kobiet i 2 mężczyzn).
Udział w projekcie mogą wziąć osoby spełniające poniższe kryteria:

  1. zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Narol
  2. korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu, finansowych lub niefinansowych
  3. będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
  4. nie pracujące zawodowo i pozostające bez zatrudnienia lub osoby bezrobotne
  5. zagrożone wykluczeniem społecznym

W ramach projektu przewiduje się następujące systemy wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe
  2. Warsztaty kompetencji społecznych
  3. Szkolenia zawodowe
  4. Wsparcie finansowe, pracę socjalną, ubezpieczenie zdrowotne
  5. Staż zawodowy dla 1 uczestnika projektu na okres 3 m-cy

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zgłosić się do MGOPS w Narolu ul. Kościelna 1, celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie. Rekrutacja będzie trwała do 31 marca 2013 r.

Z zasadami rekrutacji do projektu można zapoznać się w siedzibie MGOPS w Narolu, lub dzwoniąc na nr tel.166317032.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Katarzyna Mazurkiewicz

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny