Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wyborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku
Data publikacji: 2012-03-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Seweryn Żukowicz
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Seweryn Żukowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Narol informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru projektów  na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku zostały złożone 4 oferty.

Komisja konkursowa  dokonała oceny i wyboru złożonych ofert w oparciu o ustawę    z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 853) oraz uchwałę  Nr 339/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Narolu  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Narol.

Komisja konkursowa rekomenduje do zawarcia umów 4 oferty:

1. „Działalność szkoleniowa  młodzieży i dorosłych z terenu gminy Narol w piłce nożnej przy Miejskim Klubie Sportowym „Roztocze” Narol”. Usługodawca - Miejski Klub Sportowy "Roztocze" Narol         - 37 800,00 zł.

2. „Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym.” Usługodawca - Ludowy Klub Sportowy „Roztocze” Ruda Różaniecka - 24 000,00 zł.

3. „Rozwój sportu kwalifikowanego”. Usługodawca - Ludowy Klub Sportowy „Tanew”    w Woli Wielkiej   - 14 100,00 zł.

4. „Upowszechnianie i krzewienie sportu w różnych dyscyplinach sportu dla młodzieży szkolnej i nie tylko, również dla starszych. Organizowanie imprez sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym w miejscowościach Płazów, Łówcza oraz innych”. Usługodawca - Ludowy Klub Sportowy „Leśnik” w Płazowie              - 14 100,00 zł.

 

 

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Narol

                                                             Stanisław Woś

 Narol, dnia 26.03.2012 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny