Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.03.2012
Nazwa pozycji: Budowa drogi leśnej w leśnictwie Huta Złomy w km 0+ 980
Data publikacji: 2012-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Naleśnictwo Narol,
ul. Bohaterów Września 1939 r. 38, 37-610 Narol

Inwestycja celu publicznego pod nazwą:
"Budowa drogi leśnej w leśnictwie Huta Złomy w km 0 + 980"
– obejmującej działki o nr ewid. 236/3 i 146 w obrębie geodezyjnym Stare Brusno, gmina Horyniec – Zdrój oraz działki o nr ewid. 645/2, 645/1, 645/3, 653/1, 654, 602 i 603 w obrębie geodezyjnym Huta Złomy, gmina Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny