Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż młyna
Data publikacji: 2008-12-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

odpowiednio do zapisu § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości   i n f o r m a c j ę   o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomość.

 

1.       Data i miejsce przeprowadzonego przetargu:

        - 09 grudzień 2008 r. – Urząd Miasta i Gminy Narol.

2.       Rodzaj przeprowadzonego przetargu:

        - przetarg ustny nieograniczony.

3.       Oznaczenie nieruchomości:

- nieruchomość stanowiąca własność Gminy Narol, położona w obrębie Narol, przy ul. Młynki, zabudowana budynkiem młyna o  pow. użyt. 270,6 m2 wraz z maszynami i urządzeniami, budynkiem biura o pow. użyt. 52,0 m2 oraz wiatą drewnianą o  pow. zabudowy 97,0 m2 , oznaczona jako działka nr 749 o pow. 0,2136 ha,  objęta księgą wieczystą  Nr 27109.

4.       Liczba osób:

        - dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2;

        - niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.

5.       Cena wywoławcza nieruchomości - netto: 115 000,00 zł.

6.       Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - netto: 116 150,00 zł.

7.       Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: Alfred Walankiewicz.

 

Narol, dnia 09.12.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny