Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.7.2018
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej n.n. YAKXS 4x120mm2, budowa przyłącza kablowego n.n. typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania budynku gospodarczego w Płazowie
Data publikacji: 2018-06-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin Inwestycja pod nazwą: Budowa linii kablowej n.n. YAKXS 4x120mm2, budowa przyłącza kablowego n.n. typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania budynku gospodarczego w Płazowie ? na działkach o nr ewid. 2030/2, 2027, 2029 i 2026/2 w obrębie geodezyjnym Płazów, gmina Narol.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny