Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1531994
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12881
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10677
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5972
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1885
FINANSE Budżet 2018 r. 4359
FINANSE Budżet 12322
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4343
FINANSE Projekty budżetu 4432
FINANSE Projekty WPF 4321
FINANSE Sprawozdania budżetowe 10317
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3994
FINANSE Sprawozdania finansowe 2526
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 125087
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 29880
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 13097
SOŁECTWA Sołectwa 11141
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 109875
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 162326
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 7723
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 24036
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 16007
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 18683
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9675
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 840
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1792
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2497
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 3482
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 5051
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4823
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 5033
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4824
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4792
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 5190
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 5626
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5813
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5679
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 7615
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 8277
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8916
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 10356
GMINA NAROL Agroturystyka 9959
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15107
GMINA NAROL Edukacja 3817
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1304
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 3157
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4080
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4219
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4546
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4752
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4968
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5320
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4906
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6055
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5563
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5449
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5736
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5142
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7207
PRAWO LOKALNE Statut 7204
PRAWO LOKALNE Podatki 7713
PRAWO LOKALNE Strategie 8293
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7797
PRAWO LOKALNE Inne 7428
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7058
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12424
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7372
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7522
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6468
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9133
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4437
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 5298
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 5117
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 5279
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 349
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 991
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3663
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4149
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3842
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4590
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3934
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4473
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5138
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5043
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3165
PETYCJE Petycje 6126
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5372
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8271
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7813
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7889
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8961
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8332
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8477
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4608
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4868
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4611
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4670
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4618
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3845
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny