Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1423101
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12806
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10585
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5897
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1810
FINANSE Budżet 2018 r. 4241
FINANSE Budżet 12201
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4243
FINANSE Projekty budżetu 4325
FINANSE Projekty WPF 4201
FINANSE Sprawozdania budżetowe 10182
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3854
FINANSE Sprawozdania finansowe 2412
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 124740
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 29270
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12957
SOŁECTWA Sołectwa 11028
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 109098
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 161633
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 7588
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 23666
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 15776
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 18505
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9563
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 660
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1694
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2400
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 3374
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4950
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4732
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4935
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4719
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4689
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 5087
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 5524
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5714
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5581
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 7521
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 8181
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8810
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 10261
GMINA NAROL Agroturystyka 9894
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15040
GMINA NAROL Edukacja 3743
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1216
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 3068
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4004
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4155
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4475
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4681
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4890
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5251
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4839
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5981
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5496
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5383
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5656
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5062
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7143
PRAWO LOKALNE Statut 7128
PRAWO LOKALNE Podatki 7641
PRAWO LOKALNE Strategie 8219
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7731
PRAWO LOKALNE Inne 7349
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6977
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12317
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7303
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7443
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6401
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9057
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4350
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 5198
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 5003
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 5189
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 163
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 923
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4080
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3593
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3763
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4518
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3858
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4398
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5065
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4976
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3096
PETYCJE Petycje 5978
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5276
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8188
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7728
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7815
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8864
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8239
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8406
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4535
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4796
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4534
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4600
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4540
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3737
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny