Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  243 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10203 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7854 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3792 
FINANSE Budżet 2018 r. 716 
FINANSE Budżet 8849 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1306 
FINANSE Projekty budżetu 1368 
FINANSE Projekty WPF 1291 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6932 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1057 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 113543 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22147 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9669 
SOŁECTWA Sołectwa 7906 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 89819 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 145166 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 3844 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 15041 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 9474 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13776 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6918 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2021 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2127 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2365 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2141 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2181 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2551 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2979 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3165 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3026 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4964 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5604 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6158 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7658 
GMINA NAROL Agroturystyka 7530 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12788 
GMINA NAROL Edukacja 1395 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1559 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1886 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2167 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2526 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2694 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3047 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2675 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3788 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3375 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3283 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3443 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2865 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4774 
PRAWO LOKALNE Statut 4875 
PRAWO LOKALNE Podatki 5343 
PRAWO LOKALNE Strategie 5947 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5482 
PRAWO LOKALNE Inne 5045 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 325 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4750 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8597 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4962 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5098 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4224 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6487 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1505 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2228 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2093 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2261 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1486 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1580 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2121 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1747 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2246 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2885 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2881 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1453 
PETYCJE Petycje 2697 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2533 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5637 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5209 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5340 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5934 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5609 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5839 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2280 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2450 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2250 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2176 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2166 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 774 
  Ilość odwiedzin: 243