Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2647356
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13844
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11588
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6971
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2772
FINANSE Budżet 2020 r. 556
FINANSE Budżet 2018 r. 6015
FINANSE Budżet 13855
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 5800
FINANSE Projekty budżetu 5921
FINANSE Projekty WPF 5684
FINANSE Sprawozdania budżetowe 11875
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 5422
FINANSE Sprawozdania finansowe 3838
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 160
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 129886
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 36916
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 14691
SOŁECTWA Sołectwa 12575
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 117507
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 169173
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 10403
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 28002
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 18726
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 20737
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 10999
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 733
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 1509
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 2431
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 3073
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 3698
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 4862
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 6346
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 6185
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 6350
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 6158
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 6047
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 6565
GMINA NAROL Agroturystyka 10938
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16031
GMINA NAROL Edukacja 4741
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 2547
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4313
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5035
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 5149
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 5519
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5680
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5965
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6293
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5883
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6994
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 6483
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6384
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 6776
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 6144
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 8237
PRAWO LOKALNE Statut 8218
PRAWO LOKALNE Podatki 8708
PRAWO LOKALNE Strategie 9316
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8746
PRAWO LOKALNE Inne 8430
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8057
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 13741
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 8394
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 8608
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7417
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 10157
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 5589
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 6503
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 6374
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 6566
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 594
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1160
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1795
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4599
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5054
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 4756
WYBORY Wybory samorządowe 2014 5537
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4740
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5413
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6088
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5928
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4054
PETYCJE Petycje 7825
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 6552
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 9424
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 8940
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 9095
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 10389
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 9630
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 9672
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5581
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5883
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5714
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 5835
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 5740
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 5181
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny