Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 361440
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10973
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8592
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 4451
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 543
FINANSE Budżet 2018 r. 1718
FINANSE Budżet 9783
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2134
FINANSE Projekty budżetu 2188
FINANSE Projekty WPF 2113
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7898
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1864
FINANSE Sprawozdania finansowe 563
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 119244
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 24801
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10610
SOŁECTWA Sołectwa 8817
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 98245
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 150782
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 5205
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 18035
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 11478
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 15403
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7644
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 76
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 1126
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2940
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2848
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3077
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2868
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2888
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3247
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3671
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3873
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3724
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5682
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6320
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6933
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8383
GMINA NAROL Agroturystyka 8227
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13478
GMINA NAROL Edukacja 2061
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2278
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2537
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2810
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3126
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3291
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3645
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3260
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4383
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3942
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3844
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4057
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3474
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5416
PRAWO LOKALNE Statut 5492
PRAWO LOKALNE Podatki 5994
PRAWO LOKALNE Strategie 6568
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6095
PRAWO LOKALNE Inne 5685
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 979
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5418
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9710
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5648
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5779
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4846
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7368
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 2287
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 3021
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2896
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 3019
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2095
WYBORY Wybory samorządowe 2018 2339
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2177
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2830
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2340
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2844
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3523
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3465
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1922
PETYCJE Petycje 3582
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3348
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6341
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5905
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6050
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6762
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6339
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6573
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2914
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3100
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2897
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2844
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2810
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1609
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny