Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3354615
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14425
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12201
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 7616
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3335
FINANSE Budżet 2020 r. 1527
FINANSE Budżet 2018 r. 6916
FINANSE Budżet 14737
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 6661
FINANSE Projekty budżetu 6807
FINANSE Projekty WPF 6532
FINANSE Sprawozdania budżetowe 12745
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 6320
FINANSE Sprawozdania finansowe 4718
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 999
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 134153
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 41091
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 15749
SOŁECTWA Sołectwa 13541
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 122940
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 174888
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 12619
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 31199
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 20650
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 22261
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 11841
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 2015
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 2734
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 3356
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 3933
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 4571
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 5755
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 7160
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 7007
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 7188
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 6992
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 6869
GMINA NAROL Agroturystyka 11522
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16624
GMINA NAROL Edukacja 5312
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 337
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 3221
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4929
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5579
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 5715
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 6081
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 6229
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 6539
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6837
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6438
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7526
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7037
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6917
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7364
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 6717
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 8858
PRAWO LOKALNE Statut 8801
PRAWO LOKALNE Podatki 9279
PRAWO LOKALNE Strategie 9877
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9308
PRAWO LOKALNE Inne 9005
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8633
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 14463
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 8973
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 9197
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7988
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 10756
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 6349
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 7292
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 7151
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 7345
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1379
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1693
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2340
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5656
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 5124
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5277
WYBORY Wybory samorządowe 2014 6033
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 5236
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5911
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6564
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6401
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4579
PETYCJE Petycje 8694
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 7231
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 10060
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 9529
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 9713
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 11100
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 10558
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 10318
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 6160
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 6471
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6335
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6406
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6343
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 5808
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny