Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1221973
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12551
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10321
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5638
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1577
FINANSE Budżet 2018 r. 3832
FINANSE Budżet 11809
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 3877
FINANSE Projekty budżetu 3958
FINANSE Projekty WPF 3839
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9770
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3467
FINANSE Sprawozdania finansowe 2075
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 123663
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 28282
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12527
SOŁECTWA Sołectwa 10637
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 106895
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 159569
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 7151
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 22492
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 14966
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 17936
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9226
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 231
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1339
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2086
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 3031
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4615
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4398
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4591
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4376
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4362
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4756
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 5189
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5372
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5257
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 7183
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7840
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8471
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9919
GMINA NAROL Agroturystyka 9620
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14775
GMINA NAROL Edukacja 3469
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 918
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2778
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3722
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3882
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4197
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4424
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4631
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4985
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4580
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5717
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5234
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5124
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5392
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4786
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6848
PRAWO LOKALNE Statut 6858
PRAWO LOKALNE Podatki 7369
PRAWO LOKALNE Strategie 7934
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7469
PRAWO LOKALNE Inne 7071
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6716
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 11937
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7033
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7151
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6129
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8751
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4019
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4862
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4635
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4832
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 669
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3811
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3327
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3498
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4235
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3605
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4135
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4812
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4735
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2877
PETYCJE Petycje 5547
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4933
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7864
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7405
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7497
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8485
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7915
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8085
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4264
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4509
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4257
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4290
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4235
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3349
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny