Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.04.2011
Nazwa pozycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol - etap II
Data publikacji: 2011-03-29
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol – etap II ”

Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Narolu obejmujaca: ul. Armii Krajowej,
ul. Targowa, ul. Kosciuszki, ul. Krupiecka, ul. Sportowa, ul. Bohaterów Września 1939 r. .
Inwestycja obejmujje działki o nr ewid. 2264, 2262, 2261, 2260, 2259, 2257, 2246, 2245/2, 2245/1, 2245/3, 405/11, 405/10, 405/5, 2249, 2250, 2251, 2252, 405/8, 405/9, 405/2, 405/7, 2256, 2258, 2247, 2248, 2255, 2272, 2373/2, 2273/1, 2275, 2276, 2278, 2280, 2279, 2277, 2303/2, 2303/1, 2306, 2305, 2286, 2283, 2282, 2298, 2297, 2287/2, 2289, 2288/2, 407/2, 407/3, 408, 409/1, 409/3, 409/4, 406, 407/1, 418, 419, 421, 420, 424, 423/1, 422, 404/2, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 394/1, 396, 395/2, 395/1, 393, 392, 391, 462, 384, 388, 387, 386, 385, 1809/4, 1809/3, 1809/1, 1820, 2504, 1816/3, 1816/2, 472/1, 467/3, 480, 481, 482/2, 483, 484, 479, 478, 477, 476/1, 463/1, 463/3, 474/5, 474/4, 463/2, 503, 502/1, 404/1, 451/2, 446, 447, 448, 449, 466/11, 466/12, 467/1, 473, 468, 467/2, 469, 470, 471, 450, 466/7, 466/6, 452, 466/5, 466/4, 453/1, 454, 455, 456, 453/2, 466/2, 474/8, 474/2, 474/7, 475, 464/1, 464/2, 504, 505, 464/3, 499, 465, 458, 466/21, 459, 460/1, 461, 509, 506/2, 510, 511, 515/1, 515/3, 515/2, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7, 515/8, 515/9, 516/10, 517/8, 526/24, 526/25, 525, 526/23, 526/13, 526/12, 526/2, 526/3 526/4, 526/3, 497, 485, 487, 488, 526/17, 489, 491, 501, 500, 498, 496, 495, 492, 493, 494, 526/7, 526/14, 526/11, 526/15, 526/16, 526/18, 526/19, 526/20, 526/21, 526/22, 428, 423/2, 425, 423/3, 426, 433/1, 434, 435, 436/1, 429, 430, 437/1, 437/2, 432, 440, 441, 437/3, 437/4, 439, 437/5, 438/2, 438/1, 436/2, 417, 520/1, 519, 517/1, 516/3, 602, 520/2, 520/3, 522/1, 522/2, 524/1, 524/4, 414/2, 414/1, 411, 410/2, 412, 415, 416, 34, 10/2, 1551, 1550, 1552, 1549, 1548, 2244, 2242, 2243, 1940, 1936/3, 1919, 1920, 1921, 1923, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934, 1937, 2234, 2236, 2237, 2233, 2232, 2230, 2228, 2229, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2240, 2239, 2238, 2235, 2241, 2215, 2199, 2203, 2201, 2210, 2205, 2212, 2206, 2207, 2213, 2208, 2214, 2209, 2220, 2221, 2216, 2195, 2219, 2218, 2217, 2186, 1942, 1943, 1944, 1945, 2189, 2204, 2176, 2151, 2162, 2202, 2185, 2200, 2198, 2187, 2188, 2184, 2182, 2183, 2181, 2180, 2179, 2178, 1971, 1970, 1969, 1967, 1966, 1962, 1975/2, 1975/1, 1976, 1984, 1977, 1978, 1988, 1982, 1981, 2005, 2056, 1994, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965 i 1968 w obrębie geodezyjnym Narol oraz działkę o nr ewid. 1476/1 w obrębie geodezyjnym Narol Wieś..
Trasa sieci kanalizacyjnej do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Narol

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny