Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol w zakresie zapewnienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /pedagogicznych/ dla dzieci z zaburzeniami
Data publikacji: 2017-02-14
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Monika Rybka
OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Narol w zakresie zapewnienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /pedagogicznych/ dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania tych dzieci
Warunki współpracy: Usługa. Zatrudnienie na umowę zlecenie.
Zakres przewidzianych zadań obejmuje:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Narol w zakresie zapewnienia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /pedagogicznych/, zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), w ilości 6 godzin tygodniowo (średnio trzy razy w tygodniu po 2 godziny dziennie)* w dni robocze (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych).
Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych może ulec zmianie (może zwiększyć się lub zmniejszyć się) *.
Szacowany okres świadczenia ww. specjalistycznych usług opiekuńczych: od 27 lutego 2017 r. - do 30 grudnia 2017r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny