Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  710734 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9219 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 6884 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 2944 
FINANSE Budżet 7887 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 529 
FINANSE Projekty budżetu 583 
FINANSE Projekty WPF 542 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 5967 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 280 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 99540 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 18675 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 8801 
SOŁECTWA Sołectwa 7041 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 71673 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 137351 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 880 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 11903 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 6926 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 11736 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6241 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 732 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1504 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1784 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1554 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1624 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 1941 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2463 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2581 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2444 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4381 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5021 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5403 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7023 
GMINA NAROL Agroturystyka 6807 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12047 
GMINA NAROL Edukacja 637 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 678 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1198 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1504 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 1891 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2087 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2469 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2097 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3187 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2827 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2741 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 2874 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2288 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4107 
PRAWO LOKALNE Statut 4265 
PRAWO LOKALNE Podatki 4665 
PRAWO LOKALNE Strategie 5359 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4889 
PRAWO LOKALNE Inne 4461 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4151 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 6937 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4331 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4558 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3638 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5518 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 940 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1607 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1538 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1725 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 948 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1067 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1503 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1242 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1727 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2331 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2355 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 949 
PETYCJE Petycje 1531 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1740 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 4915 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4548 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4695 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5076 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 4878 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5138 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1634 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1736 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1594 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1564 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1514 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi
  Ilość odwiedzin: 710734