Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3832453
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14719
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12479
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 7972
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3615
FINANSE Budżet 2020 r. 2023
FINANSE Budżet 2018 r. 7409
FINANSE Budżet 15185
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 7090
FINANSE Projekty budżetu 7233
FINANSE Projekty WPF 6986
FINANSE Sprawozdania budżetowe 13227
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 6776
FINANSE Sprawozdania finansowe 5162
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 1422
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 136222
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 42953
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 16310
SOŁECTWA Sołectwa 14164
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 126006
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 180153
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 13747
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 33058
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 21831
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 23177
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 12263
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 2598
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 3273
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 3818
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 4386
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 5001
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 6213
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 7592
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 7434
GMINA NAROL Agroturystyka 11818
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16920
GMINA NAROL Edukacja 5574
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 880
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 3563
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 5231
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5868
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 6021
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 6372
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 6521
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 6852
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 7132
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6729
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7809
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7324
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 7199
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7643
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 7016
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 9177
PRAWO LOKALNE Statut 9080
PRAWO LOKALNE Podatki 9551
PRAWO LOKALNE Strategie 10168
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9605
PRAWO LOKALNE Inne 9324
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8904
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 14868
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 9276
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 9538
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 8254
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 11093
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 6720
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 7676
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 7549
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 7707
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1630
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1955
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2618
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5964
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 5382
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5515
WYBORY Wybory samorządowe 2014 6287
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 5493
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 6149
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6829
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6649
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4857
PETYCJE Petycje 9161
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 7561
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 10382
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 9806
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 10003
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 11487
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 11055
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 10626
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 6426
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 6797
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6646
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6684
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6626
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 6120
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny