Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 599214
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 11589
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9381
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 4815
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 846
FINANSE Budżet 2018 r. 2460
FINANSE Budżet 10472
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2704
FINANSE Projekty budżetu 2787
FINANSE Projekty WPF 2670
FINANSE Sprawozdania budżetowe 8487
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2358
FINANSE Sprawozdania finansowe 1030
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 120503
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 25836
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 11176
SOŁECTWA Sołectwa 9327
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 100728
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 153476
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 5757
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 19314
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 12497
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 16137
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8127
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 817
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 1744
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 3428
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3328
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3551
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3334
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3336
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3683
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4147
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4327
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4215
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6133
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6775
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7399
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8832
GMINA NAROL Agroturystyka 8665
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13874
GMINA NAROL Edukacja 2497
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 1647
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2735
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2951
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3220
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3544
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3689
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4059
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3660
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4789
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4321
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4231
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4453
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3861
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5840
PRAWO LOKALNE Statut 5888
PRAWO LOKALNE Podatki 6419
PRAWO LOKALNE Strategie 6960
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6502
PRAWO LOKALNE Inne 6079
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5812
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 10223
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6069
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6194
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5232
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7788
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 2809
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 3563
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 3428
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 3542
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2464
WYBORY Wybory samorządowe 2018 2815
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2588
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3258
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2716
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3226
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3918
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3841
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2209
PETYCJE Petycje 4137
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3819
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6805
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6338
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6477
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 7279
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6828
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7033
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3333
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3542
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3318
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3271
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3228
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2108
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny