Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1676257
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13006
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10815
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6122
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2019
FINANSE Budżet 2018 r. 4577
FINANSE Budżet 12537
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4549
FINANSE Projekty budżetu 4621
FINANSE Projekty WPF 4504
FINANSE Sprawozdania budżetowe 10550
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 4200
FINANSE Sprawozdania finansowe 2711
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 125662
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 30759
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 13346
SOŁECTWA Sołectwa 11353
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 111064
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 163389
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 7980
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 24741
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 16413
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 18989
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9861
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 1049
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1976
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2658
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 3665
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 5230
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 5003
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 5211
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4997
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4960
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 5372
GMINA NAROL Agroturystyka 10106
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15237
GMINA NAROL Edukacja 3961
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1471
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 3323
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4223
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4358
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4692
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4893
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5121
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5457
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5054
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6200
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5702
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5588
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5891
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5286
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7366
PRAWO LOKALNE Statut 7349
PRAWO LOKALNE Podatki 7859
PRAWO LOKALNE Strategie 8446
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7944
PRAWO LOKALNE Inne 7581
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7206
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12608
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7524
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7695
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6609
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9297
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4610
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 5476
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 5294
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 5456
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 503
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1108
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3796
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4275
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3984
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4718
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4050
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4609
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5270
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5162
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3280
PETYCJE Petycje 6376
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5538
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8449
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7979
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 8060
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 9149
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8495
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8657
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4754
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5015
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4756
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4844
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4782
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 4053
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny