Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 826178
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 11981
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9796
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5127
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1124
FINANSE Budżet 2018 r. 3002
FINANSE Budżet 11010
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 3175
FINANSE Projekty budżetu 3247
FINANSE Projekty WPF 3117
FINANSE Sprawozdania budżetowe 8942
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2771
FINANSE Sprawozdania finansowe 1408
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 121762
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 26751
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 11701
SOŁECTWA Sołectwa 9810
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 102864
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 155897
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6299
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 20485
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 13392
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 16859
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8535
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 489
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1332
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 2241
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 3888
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3717
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3946
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3720
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3708
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4087
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4537
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4713
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4603
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6535
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7172
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7780
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9226
GMINA NAROL Agroturystyka 9021
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14207
GMINA NAROL Edukacja 2850
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 336
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2175
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3118
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3311
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3587
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3884
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4040
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4412
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4013
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5146
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4668
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4574
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4811
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4209
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6248
PRAWO LOKALNE Statut 6251
PRAWO LOKALNE Podatki 6791
PRAWO LOKALNE Strategie 7327
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6872
PRAWO LOKALNE Inne 6451
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6144
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 10724
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6430
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6555
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5565
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8153
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3263
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4087
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 3907
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4091
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2774
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3184
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2920
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3615
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3048
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3549
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4241
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4178
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2463
PETYCJE Petycje 4637
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4238
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7206
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6767
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6877
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 7744
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7238
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7428
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3693
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3916
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3684
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3666
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3602
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2558
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny