Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.10.2012
Nazwa pozycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-50/40 z przyłączem gazowym PE25 do budynków wielorodzinnych w miejscowości Narol, os. Jana III Sobieskiego
Data publikacji: 2012-12-14
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy
w Jarosławiu
ul. Krakowska 54, 37-500 Jarosław 

Inwestycja pod nazwą:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-50/40 z przyłączem gazowym PE25 do budynków wielorodzinnych w miejscowości Narol, os. Jana III Sobieskiego na działkach o nr ewid. 2503/11, 2503/2 i 2503/4"

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny