Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1018154
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12258
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10065
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5396
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1343
FINANSE Budżet 2018 r. 3460
FINANSE Budżet 11429
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 3528
FINANSE Projekty budżetu 3611
FINANSE Projekty WPF 3483
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9356
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3097
FINANSE Sprawozdania finansowe 1742
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 122758
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 27558
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12110
SOŁECTWA Sołectwa 10204
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 104848
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 157787
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6713
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 21492
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 14197
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 17428
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8883
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 957
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1739
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 2664
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4251
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4060
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4269
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4059
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4041
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4417
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4875
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5045
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4928
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6855
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7506
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8130
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9584
GMINA NAROL Agroturystyka 9337
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14513
GMINA NAROL Edukacja 3173
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 603
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2489
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3417
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3589
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3889
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4144
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4339
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4704
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4303
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5432
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4950
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4847
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5111
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4503
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6545
PRAWO LOKALNE Statut 6559
PRAWO LOKALNE Podatki 7081
PRAWO LOKALNE Strategie 7634
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7177
PRAWO LOKALNE Inne 6771
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6435
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 11129
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6738
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6852
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5850
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8457
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3641
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4473
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4293
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4462
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 324
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3050
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3551
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3215
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3925
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3336
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3860
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4526
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4457
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2672
PETYCJE Petycje 5069
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4581
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7532
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7084
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7181
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8115
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7567
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7764
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3979
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4208
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3972
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3975
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3923
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2948
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny