Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3835672
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 14721
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12481
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 7975
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 3616
FINANSE Budżet 2020 r. 2035
FINANSE Budżet 2018 r. 7415
FINANSE Budżet 15190
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 7101
FINANSE Projekty budżetu 7236
FINANSE Projekty WPF 6993
FINANSE Sprawozdania budżetowe 13236
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 6783
FINANSE Sprawozdania finansowe 5172
FINANSE Sprawozdania finansowe jednostek 1424
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 136242
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 42994
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 16312
SOŁECTWA Sołectwa 14174
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 126043
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 180222
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 13757
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 33079
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 21844
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 23189
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 12269
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 2603
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 3276
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 3829
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 4395
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 5010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 6223
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 7599
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 7442
GMINA NAROL Agroturystyka 11820
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 16921
GMINA NAROL Edukacja 5575
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 r. 883
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 r. 3567
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 5233
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 5869
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 6022
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 6379
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 6521
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 6852
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 7134
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 6730
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 7811
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 7325
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 7199
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 7645
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 7016
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 9178
PRAWO LOKALNE Statut 9080
PRAWO LOKALNE Podatki 9552
PRAWO LOKALNE Strategie 10169
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 9606
PRAWO LOKALNE Inne 9324
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 8905
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 14871
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 9279
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 9541
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 8256
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 11098
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 6730
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 7679
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 7556
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 7717
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 1636
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1957
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2620
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 5387
WYBORY Wybory samorządowe 2018 5967
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 5517
WYBORY Wybory samorządowe 2014 6293
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 5495
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 6151
WYBORY Wybory samorządowe 2010 6830
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 6651
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 4858
PETYCJE Petycje 9167
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 7563
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 10384
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 9808
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 10004
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 11489
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 11058
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 10628
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 6428
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 6799
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6647
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 6685
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 6627
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 6123
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny