Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.4.2014
Nazwa pozycji: Budowa linii kablowej YAKY 4x120 mm2, budowa szaf kablowych na rozłącznikach listwowych, złącz licznikowych ZL-1 oraz demontaż istniejącej linii niskiego napięcia – napowietrznej w Hucie Złomy (Dolinki)
Data publikacji: 2014-07-18
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor;
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Inwestycja pod nazwą:
Budowa linii kablowej YAKY 4x120 mm2, budowa szaf kablowych na rozłącznikach listwowych, złącz licznikowych ZL-1 oraz demontaż istniejącej linii niskiego napięcia – napowietrznej

Lokalizacja: Huta Złomy przysiółek Dolinki
 

Inwestycja obejmuje działki o nr ewid.: 14, 15, 16/2, 97, 59/2, 59/1, 60, 61/2, 61/1, 63/1, 64, 65, 63/2, 58 i 43 w obrębie geodezyjnym Huta Złomy

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny