Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.16.2011
Nazwa pozycji: Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Rudzie Różanieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1652.
Data publikacji: 2011-11-09
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja celu publicznego pod nazwą:
„Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Rudzie Różanieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1652.”

Inwestycja obejmuje: 
- rozbudowę budynku o garaż i kotłownię ze składem opału,
- nadbudowę budynku o salę konferencyjną, zaplecze socjalne i szatnię.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny