Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.01.2011
Nazwa pozycji: Modernizacja - przebudowa dróg gminnych w Narolu
Data publikacji: 2011-01-21
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Inwestor: Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

InwestycjaModernizacja – przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – obejmująca działki o nr ewid. 602, 524/5, 601, 526/23, 526/25, 526/17, 639/1, 639/2 i 639/3 w obrębie geodezyjnym Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny