Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Data publikacji: 2008-09-30
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko "Kierownik administracyjny" w Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Świętojański, zamieszkała w Lipsku.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrany przez Komisję kandydat – Pan Krzysztof Świętojański wykazuje wiedzę związaną  z przepisami ustaw w zakresie w/w stanowiska pracy. Posiada doświadczenie związane z procesem organizacyjnym i pracą w urzędzie. Kandydat jest osobą energiczną, dyspozycyjną i posiadającą potencjał do organizowania i prowadzenia spraw związanych z w/w stanowiskiem.

Kandydat uzyskał największą ilość punktów z etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny