Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wpłynięciu Raportu OOŚ obwodnica Narola
Data publikacji: 2018-08-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Burmistrza Miasta i Gminy Narol informuję, że w dniu 03.08.2018 r. do tutejszego organu wpłyną raport odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław ? Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865"

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny