Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.3.2018
Nazwa pozycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBC7011C w Łówczy
Data publikacji: 2018-02-07
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Inwestycja pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBC7011C - na działce o nr ewid. 621/2 w Łówczy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny