Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz młodzieży szkolnej - MGZEAS
Data publikacji: 2007-07-30
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE

     Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz młodzieży szkolnej z Huty Różanieckiej do Rudy Różanieckiej w roku szkolnym 2007/2008.

     Sposób przygotowania oferty określają istotne warunki zamówienia, które są dostępne na stronie internentowej BIP jako załącznik  do niniejszego ogłoszenia, lub do odebrania w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu w pok. nr 25. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Stanisław Rysiowski, tel. (016) 6319323 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oferty należy składać w terminie do 16 sierpnia 2007 r. w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Skół w Narolu, w pok. nr 25 do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2007 r. o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Skół w Narolu, w pok. nr 25.

Narol, dnia 30 lipca 2007 r.

DYREKTOR ZESPOŁU
/-/
mgr Stanisław Rysiowski

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny