Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji GPB.6733.4.2016
Nazwa pozycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego nn ul. Targowej w Narolu
Data publikacji: 2016-05-12
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Inwestor:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Inwestycja pod nazwą:
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego nn ul. Targowej
w miejscowości Narol” – na działkach o nr ewid. 2272, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258/4, 2309/5, 2306 i 2314 w obrębie geodezyjnym Narol oraz działkach o nr ewid.: 460/3 i 1218 w obrębie geodezyjnym Jędrzejówka, gmina Narol.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny